vlajka Poľska

Čo je to konzervativizmus?

Konzervativizmus ako ideologický, filozofický a politický prúd zohral v priebehu storočí dôležitú úlohu pri formovaní spoločnosti a politiky. Je to presvedčenie hlboko zakorenené v sociálnej štruktúre, ktoré má svoj pôvod v túžbe zachovať tradičné hodnoty a [...]

Čítajte viac