fromuła spowiedzi świętej

Formuła spowiedzi świętej – przygotuj się jak należy

Sakramenty Spowiedzi Świętej są jednym z najważniejszych Kościoła katolickiego, mają głębokie duchowe znaczenie dla wiernych. W ramach spowiedzi wierni wyznają swoje grzechy kapłanowi, a następnie otrzymują rozgrzeszenie, jeśli szczerze żałowali swoich win. Dodatkowo otrzymują pokutę, […]

Read More
Mr Roman Dmowski

Roman Dmowski - Biography

Roman Dmowski was born on 9 August 1864 in Kamionek, near Warsaw, in the then Kingdom of Poland, which was under partition. His youthful years were spent in the shadow of Russian rule, which had a significant impact on shaping his [...]

Read More
flag of poland

What is conservatism?

Conservatism, as an ideological, philosophical and political current, has played an important role in shaping societies and politics over the centuries. It is a belief deeply rooted in the social structure, with its origins in the desire to preserve traditional values and [...]

Read More